Екип

Таня Бояджиева - Управляващ директор

Личната мисия на Таня Бояджиева е да помага на хората и организациите да развият пълния си потенциал. През последните няколко години тя търси, прилага и активно популяризира иновативни управленски практики, които водят до постигане на хуманна, балансирана и същевременно продуктивна работна среда в организациите. Таня има над 20 годишен опит като мениджър и управленски консултант. Опитът й включва 5 години като мениджър ЧР консултиране в Deloitte България и 6 години като завеждащ консултантския отдел на Ernst&Young България. Понастоящем е управляващ директор на консултантската компания „ТАБ Нео-мениджмънт”. Завършила е магистратури по управление и развитие на човешките ресурси и по информатика, има специализация по управление на хора в Япония. Сертифициран консултант е по британския стандарт „Инвеститори в хора”. Таня Бояджиева е основател и първи председател на Българска асоциация за управление на хора и е работила активно през годините за въвеждане на професионален подход в България при управлението на хора. Тя непрекъснато се информира за новостите в тази област и ги споделя с колегите от гилдията. От две години е съ-председател на Асоциацията за иновативен мениджмънт STOOS Network България.

Мина Жотева - Специалист Клиентски отношения

Мина Жотева е експерт по маркетинг с над 8 години опит във водещи маркетингови проекти и кампании. Притежава доказана способност да постига резултати, които се изразяват в увеличаване на продажбите и печалбата. Има задълбочени познания за разработването на ориентирани към потребителите промоции, както и за растеж и доходност за отделните продуктови линии.

Опитът й включва шест години като продуктов мениджър в Меркуриус АД, две години като бранд мениджър в Национални Дистрибутори, и две години мениджър ключови клиенти в Такс Инк.

Мина е завършила магистратура по „Международен бизнес“ към California International University в Лос Анджелис и има бакалавърска степен по „Международни икономически отношения“ от Университета за Национално и Световно Стопанство в София.

Джон Еърст - Управление на знанията, CSR и софтуерни инстументи

Джон Еърст има над 25 години опит в управленското консултиране. Експертността му обхваща области като Стратегическо Управление, Управление на отношенията с клиенти, Управление на знанията, Обучение и развитие, Корпоративна Социална Отговорност (CSR), Управление на проекти, ИТ приложения за бизнеса.

Джон е работил като проектен директор и проектен мениджър за редица големи проекти с Европейско финансиране в областта на Институционално укрепване, Държавни помощи и конкуренция, Управление на знанията, Учене и развитие за публични организации в България, Румъния и Албания.

Джон има бакалавърска степен от университета в Абърдийн и магистърска степен от университета в Кийл по екология. Той е преподавал екология, а по-късно и ИТ приложения за образованието и бизнеса в колеж, който сега е част от Manchester Metropolitan University. Също така е ръководил център за консултиране на малки и средни предприятия в областта на ИТ приложенията. Премества се в България преди 24 години. Опитът му в България включва 6 години начело на клонът на голяма международна консултантска компания, а останалото време е съдружник в български консултантски фирми и работи по проекти в частния и в публичния сектори.

Джoн участва активно през годините и в неправителствени организации. Той е основател и бивш член на управителните съвети на Американската Търговска Камара в България, на форндация Джуниър Ачийвмънт, на Българската Международна Бизнес Асоциация (БИБА). Понастоящем консултира частни компании и е хоноруван преподавател по Корпоративна социална отговорност към Нов Български Университет.

Красимир Бояджиев - Софтуерни инструменти

Красимир Бояджиев има над 18 годишен професионален опит в IT областта и повече от 10 години опит като мениджър, включително при управление на IT проекти. Той е особено силен в разработка на приложения (Web приложения, Data warehouse приложения, CRM and Счетоводство), а също така и в разработка на Бази данни (Oracle, Redbrick и DB2), Web (Java, J2EE, XML, Application Servers), както и Business intelligence. В последно време е натрупал опит по разработване на E-learning софтуер с използване на Moodle.

Опитът му включва работа за големи международни компании като AEG, Siemens, MCI Worldcom, както и българската IT компания Spectrum Net. През последните години Красимир работи чрез своята собствена ИТ компания.

Той има магистърска степен по информатика от ФМИ в СУ „Кл. Охридски”. Също така е сертифициран за Informix/IBM – Redbrick Data Warehouse администратор. Професионалните му умения включват - Операционни системи: Windows 7/XP/2000/NT/Me/98/95, UNIX AIX/Solaris/Linux, SCO, VMS; Програмни езици: C/C++, C#, Java, SQL, Pascal, Shell Script; Бази Данни : DB/2, Oracle 7/8i/9i/10g, SQL Server, Redbrick 5.x, 6.x, DB/2; SQL and PL/SQL; WEB Технологии: J2EE, XML, Apache и Oracle Aplication Server, Tomcat и JBoos, PHP; Инструменти: Oracle "Reports and Oracle Forms", Brio, Eclipse and Jdeveloper; Дизайн: ERWin 3.5/4.0 and Oracle Disigner; Офис продукти: MS Office, MS Exchange, Lotus Notes и също Moodle.

Никола Генчев - Agile/Lean и софтуерни инструменти

Никола Генчев има опит в разработката и продажби на софтуер, IT поддръжка, Бизнес анализ, Маркетинг и Продажби. Той е съ-основател на стартираща компания в IT бизнеса Деген ООД. Преди стартирането й, е работил за година и половина като служител Маркетинг и продажби в Хюлет-Пакард България, както и като служител по поддръжката на IT системите във фирма Фиконт.

Той завършва магистратура по управление на IT проекти в Нов Български Унивеситет. Има бакалавърска степен по информатика от Варненския университет по инкономически науки. Предстои му да получи PMP сертификат, също така има ITIL сертификат и CISCO първо ниво. Компютърните му умения включват MS Office, Ms Project, Asana, Basecamp, Networking, Hosting, Clouds Graphics, Design, Adobe products, Database – MySql, SQL Server, Other (unix, linux, etc.), OOP - Java, C++, C#, .Net, HTML5, CSC, Javascript.

НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ

Нашите партньори са изявени независими консултанти, които подкрепят ТАБ и идеята за прилагане на НЕО-МЕНИДЖМЪНТ методите в управлението на компаниите. Те са изявили желание да се включват в проекти на ТАБ, когато могат да допринесат със знанията си, така че клиентите ни наистина да получат най-доброто обслужване.

Билянa Георгиева – консултант и обучител по креативност и промяна

цялата си кариера досега на обучител и мениджър Биляна е приемала за своя мисия свързването на индивидуалните и организационни цели чрез комуникация. Вярва, че чрез създаване на хармонична организационна среда и извеждане на преден план на общите ценности и мисия, екипите и отделните индивиди могат да са по-удовлетворени и ангажирани. Работи с отдаденост вече повече от 8 години в областта на развитието на хора като стартира като обучител по меки умения в застрахователна компания UNIQA. Имала е удоволствието да води различни като големина екипи в областта на обучения и HR (от 3 до 35 човека), както и да бъде предприемач в сферата на онлайн търговия с хранителни продукти. Вълнува се от провокиране на креативността в бизнес среда и споделяне на иновативни мениджърски практики (холoкрация, социокрация, демократично управление, teal) в InSpiral и STOOS Network Bulgaria. Образование: Бакалавър Когнитивна и Социална психология, Jacobs University Bremen; Магистър Организационна психология, СУ "Св.Климент Охридски"; EMBA, Cotrugli Business School.

Илина Начева - Позитивна психология и коучинг

Илина Начева е социален психолог с дългогодишна практика в провеждането на PR кампании и тренинг програми за развитие на меки умения. От началото на 2014г. развива частна консултантска практика.

Има четиригодишен опит в ING Животозастраховане като специалист «Обучение и развитие», като е провеждала обучения за екипите по продажби и за мениджърския състав на дружеството. Също така има опит в дизайн на обучителни модули за Е-training, Е-learning, E-testing, анализ на обучителни потребности и проверка на нивото на удовлетвореност от обученията в компанията. Преди това 6 години е работила като PR и организатор на събития към Издателска къща „Кръгозор” и една година като хоноруван асистент в ФНПП, СУ „Кл. Охрисдки”.

Илина има докторска степен по Социална психология от Институт по психология към БАН и магистърска степен по Социална и Юридическа психология към СУ „Кл. Охридски”. Също така притежава Сертификат по „Основни коучинг умения” от Noble Manhattan Coaching Group и серификат за треньор по групово-динамичен тренинг от Топ Консулт. Има и едногодишна специализация по организационно поведение към Cardiff University, UK, Школа по експериментална социална психология към Европейска асоциация по Социална психология (EASP).