Услуги

Aнализ на нивата на ангажираност, вътрешна мотивация, сътрудничество, споделяне на знанията, доверие, удовлетвореност на клиентите и други жизнено-важни параметри на компаниите.

Анализ на настоящите управленски практики и въздействието им върху продуктивността, вътрешната мотивация и удовлетвореността на клиентите.

Консултиране относно въвеждане на НЕО-МЕНИДЖМЪНТ® управленски практики като Agile/Lean, Radical Management и др.

Консултиране по управление на знанията в компаниите

Консултиране по корпоративна социална отговорност

Провеждане на тренинги по меки умения - мотивация и ангажираност, позитивна интелигентност, комуникативни умения, лидерство, управление на хора, обслужване на клиенти и др.

Консултиране по адаптиране и използване на модерни инструменти за по-добър анализ и управление на човешките и клиентските взаимоотношения в компаниите като:

  • Корпоративни и външни професионални социални мрежи
  • Корпоративен краудсорсинг на идеи и иновации
  • Геймсторминг и геймификация
  • Пътни карти на клиентските/служителските преживявания в компаниите (емотограми)
  • Системи за управление на отношенията с клиентите
  • Аналитични софтуерни инструменти
  • Други