За нас

ТАБ ЕООД е управленска консултантска компания. Специализирани сме в областта на иновативни управленски практики (НЕО-МЕНИДЖМЪНТ®), водещи до висока вътрешна ангажираност и мотивация на хората в оранизациите и много висока задоволеност на клиентите (предоволност). Повече за НЕО-МЕНИДЖМЪНТ® може да прочетете в началната ни страница и в страница Ресурси от менюто ни.

Ние твърдо вярваме, че е възможно хората да са щастливи на работното си място и същевременно да са високо продуктивни, като дават най-доброто от себе си за просперитета на организациите си. Броят на организациите, които постигат това чрез нови методи за управление непрекъснато расте по света.

Ние имаме опит в изграждането на такива високо-продуктивни фирмени екипи и в консултиране на компаниите по промените, които е нужно да направят, за да постигат необикновени резултати с екипите си от обикновени хора.

Ние следим непрекъснато новостите в областта си и предлагаме най-съвременни решения, включително такива, които използват информационни и комуникационни технологии (ИКТ).